Chuyển giao công nghệ sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica

Ngày đăng: 14-09-2016 07:59:02 AM - Đã xem: 649

Chuyển giao công nghệ sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TCR1105 Exrange ngoài thực địa.
- Đơn vị cung ứng: Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Trắc Địa Và Đo Đạc Miền Nam.
- Đơn vị sử dụng thiết bị: Công Ty Cổ Phần D&D Engineering Construction (DDEC).

Quý khách liên hệ: 0909.630.355 hoặc xem thêm chi tiết rất nhiều sản phẩm khác qua website: www.southernsurvey.com.vn

  • Đối tác khách hàng