Chuyển giao công nghệ sử dụng máy định vị Trimble

Ngày đăng: 29-08-2016 08:54:23 AM - Đã xem: 648

Chuyển giao công nghệ sử dụng máy định vị Trimble tại Nông Trường Sông Hậu, máy định vị GNSS RTK Trimble chuyên dụng lập lưới, đo vẽ chi tiết, cắm mốc xác định gianh giới đất Nông Trường

  • Đối tác khách hàng