Chuyển giao công nghệ sử...

Đăng lúc: 26-08-2016 03:29:42 PM - Đã xem: 1159

...

Hiệu chuẩn - Kiểm định...

Đăng lúc: 29-08-2016 08:49:50 AM - Đã xem: 1078

Máy chuẩn: Leica TCA-1800 1", Leica NA-2, Collimator W420-3T, Bãi...

Bàn giao 700 gương giấy Leica...

Đăng lúc: 29-08-2016 08:50:53 AM - Đã xem: 1111

Bàn giao 700 gương giấy Leica cho công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí...

Máy toàn đạc điện tử...

Đăng lúc: 29-08-2016 08:51:43 AM - Đã xem: 969

Máy toàn đạc điện tử Leica bàn giao tháng...

Bàn giao 04 máy định vị...

Đăng lúc: 29-08-2016 08:52:34 AM - Đã xem: 1016

Bàn giao 04 máy định vị GNSS...

Máy thủy chuẩn các...

Đăng lúc: 29-08-2016 08:57:08 AM - Đã xem: 1014

Máy thủy chuẩn các...

Chuyển giao công nghệ sử...

Đăng lúc: 29-08-2016 08:54:23 AM - Đã xem: 956

Chuyển giao công nghệ sử dụng máy định vị...

Chuyển giao công nghệ sử...

Đăng lúc: 14-09-2016 07:59:02 AM - Đã xem: 980

...

Sửa chữa máy toàn đạc...

Đăng lúc: 04-10-2016 09:11:01 AM - Đã xem: 911

...

Đối tác khách hàng